Du använder en gammal webbläsare! Uppgradera till en annan webbläsare för att kunna uppleva denna sidan.

  • Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du ska och har rätt till att få vård inom en viss tid. Tiden är olika beroende på vilken vård du behöver. Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör när du får vård. Nedan följer en beskrivning av vad som ingår i den statliga vårdgarantin.

Kontakt med primärvården – 0 dagar
Du ska få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen samma dag.

Besök i primärvården – 7 dagar
Om du behöver besöka en läkare i primärvården ska du, efter beslut, få en tid inom sju dagar.

Besök i den specialiserade vården – 90 dagar
Om du får en remiss till den specialiserade vården, ska du få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om du har sökt vård utan remiss.

Behandling – 90 dagar
Efter beslut om behandling, till exempel operation, ska du få en tid inom 90 dagar.

Vård hos annan vårdgivare

Om vårdcentralen/sjukhuset inte själva kan ta emot dig inom garantitiden ska de ordna en tid hos en annan vårdgivare. Det kan bli inom ditt hemlandsting/region, hos en privat vårdgivare eller i ett annat landsting. Du kan inte själv välja vårdgivare. Du får resan betald, förutom en egenavgift för sjukresa.

Högkostnadskort och frikort gäller även i andra landsting och hos privata vårdgivare som regionen har avtal med (högst 180 dagar). Om du inte vill åka någon annanstans kan du stå kvar på väntelistan hos din vårdgivare. Väntetiden blir då högst 180 dagar.

Vårdgarantin gäller inte

  • Om du tackar nej till vård hos en annan vårdgivare
  • Om du vid två tillfällen, utan särskilda skäl, uteblir eller tackar nej till en erbjuden tid
  • Om du själv väljer att vänta längre än den tid du blir erbjuden

I vårdgarantin ingår inte

  • Utredningar och kompletterande undersökningar, till exempel röntgen- och laboratorieundersökningar.
  • Utprovning av hjälpmedel (utprovning av hörapparat ingår dock i vårdgarantin)
  • Behandlingsmetoder som inte erbjuds inom Västra Götalandsregionen

Valfrihet enligt vårdgarantin

Patient som vill kontakta Art Clinic och har väntat mer än 90 dagar på att få operationstid kan kontakta sitt eget landsting och hänvisa till valfriheten då de i så fall inte uppfyller vårdgarantin. Patienten kan hänvisa till att Art Clinic som har vårdavtal med bl.a. Region Skåne, Region Jönköpings län, Västra Götalands Regionen och Region Halland, de skall sedan be om att få en betalningsförbindelse till Art Clinic.

När patient fått remiss/betalningsförbindelse kan denne således boka tid för en operation. Kliniken fakturerar sedan landstinget för ingreppet eller besöket.

OBS! Remissregler och rutiner kan variera från landsting till landsting!

Redo för nästa steg?

Fyll i ett sökord och tryck på Enter