Du använder en gammal webbläsare! Uppgradera till en annan webbläsare för att kunna uppleva denna sidan.

  • Priser bråckkirurgi

    • Start Priser bråckkirurgi

Ljumskbråck är en vanlig åkomma och beror på en svaghet i bukväggens muskulatur där bukhinnan kan bukta fram som en säck genom musklerna. Tarm eller tarmkäx kan glida ner i bråcksäcken, och om bråcksäcken och/eller innehållet kläms eller irriteras upplever man smärta. Bråcksäcksinnehållet glider oftast tillbaka in i bukhålan spontant om man lägger sig ner men ibland behöver patienten trycka tillbaka innehållet.

Förberedande information och rådgivning

Pris för konsultation med specialist ( ca 30 min) – 500 kr

Uteblivet besök

Uteblivet besök till specialistläkare eller sjuksköterska debiteras med 500 kr

Priser för bråckoperation – bråckkirurgi

Pris för ljumskbråck, Navelbråck i lokalbedövning – 16 800 kr
Pris för ljumskbråck, Navelbråck i narkos – 21 300 kr

Bråckregister

Bråckoperationerna på Art Clinic registreras i ett nationellt register. Syftet med registret är att kontrollera och förbättra operationskvaliteten. Registreringen är frivillig och om du inte önskar att din operation skall kvalitetsregistreras måste du säga till din läkare i samband med operationen.

Prissättning för specialistvård på Art Clinic

Alla priser Art Clinic lämnar på specialistvårdstjänter är totalpriser.
Detta innebär att alla tjänster likt efterkontroller samt narkos eller lokalbedövning ingår i den angivna priset.

Intyg och fotokopior
Utskrift av remiss/utlåtande (specialist): 1 500 kr
Begäran av fotokopior före/efter operation: 0 kr

Övernattning
Pris per extranatt, inkl måltider och bevakning (där övernattning ej ingår i operationen)
4 900 kr.

Art Clinic´s priser baserar sig på följande förhållanden;

  • Att vi har sjukhusstandard i våra lokaler och på vår utrustning
  • Kliniken tillhandahåller avancerad utrustning och meriterad personal
  • Patienterna betalar i vissa tillfällen enbart gällande offentlig egen andel

I vår kompetensgaranti ingår följande;

  • Alla läkare är legitimerade samt innehar specialistkompetens
  • All övrig personal är legitimerade inom sina arbetsuppgifter och ansvarsområden
  • Vi har fast anslutna narkosläkare och kan därför erbjuda operationer i narkos med kvalificerad övervakning under och efter operation

Till de faktorer som påverkar prissättningen på de olika ingreppen och behandlingarna hör vilken typ av ingrepp som utförs samt hur mycket resurser detta tar i anspråk i fråga om personalkrävande eftervård, utrustning, lokaler, förberedelser, efterkontroller och efterbehandling, dag-/kvällstid.

Redo för nästa steg?

Fyll i ett sökord och tryck på Enter