Du använder en gammal webbläsare! Uppgradera till en annan webbläsare för att kunna uppleva denna sidan.

Bröstförstoring med implantat

Bröstförstoring med bröstimplantat är ett av de mest populära plastikkirurgiska ingreppen som vi utför på Art Clinic. Brösten kan vara naturligt små, eller så kan de ha blivit ”tomma” efter graviditeten. Antalet patienter som genomför en bröstförstoring ökar för varje år och vi på Art Clinic arbetar kontinuerligt med att förbättra och förfina våra tekniker för att uppnå ett så bra och naturligt resultat som möjligt.

Inför en bröstförstoring med implantat

Vi på Art Clinic vill hjälpa dig som är intresserad av en bröstförstoring med implantat/ protes att fatta rätt beslut inför din operation. Därför försöker vi lyfta så mycket information som möjligt om bröstförstoringar med implantat/ protes på vår hemsida så att du som patient kan fatta ett välgrundat beslut. Informationen är framtagen för att ge svar på vanliga frågor och funderingar om en bröstförstoring och hur operationen går till. Vi berättar också om de bröstimplantat och proteser vi använder på kliniken och varför vi valt att använda just dessa leverantörer.

Inför en konsultation med en av våra specialistläkare i plastikkirurgi är det en fördel om du är förberedd och har satt dig in i alla frågor som kan komma upp samt funderat och skrivit ner dina egna frågor och funderingar kring din bröstförstoring.

Brösten har alltid varit en symbol för kvinnlighet och varje kultur har sin egen idealbild av kvinnofiguren. Tung byst kan vara fysiskt besvärande, för liten eller slapp byst kan upplevas som ett problem.

Bröstens form

Brösten består av mjölkkanaler och mjölkkörtlar omgivna av fettvävnad, som ger deras form och bestämmer hur de känns vid beröring.

Under brösten sitter bröstmuskeln. Faktorer som graviditet, (när mjölkkörtlarna förstoras tillfälligt) snabb viktminskning och gravitationens påverkan bidrar till att tänja ut huden, vilket kan orsaka att brösten börjar hänga eller blir slappa.

Bröstimplantat

Idag finns det tre huvudgrupper av bröstimplantat:

 • Implantat fyllda med koksaltlösning
 • Implantat fyllda med silikongel
 • Expanderbara implantat fyllda med en kombination av silikongel och koksaltlösning

Samtliga av dessa implantat har höljen bestående av silikonelastomer (silikongummi). Höljets yta kan vara antingen strukturerad eller slät.

Vad är silikon?

Silikon är polymerer sammansatta av kisel, syre, kol och väte. Silikon kan vara flytande, inneha gelkonsistens eller fast konsistens. Silikon har många användningsområden bland medicinska implantat, som intraokulära linser, pacemakers för hjärtat och vävnadsexpandrar. Silikon finns bland många vardagliga hushållsartiklar som polermedel, sololja, handkräm, deodoranter, tvål, processad mat, vattenskyddande material och i tuggummi. Kisel, som silikon huvudsakligen består av är ett vanligt grundämne i naturen och finns i bl.a sand, sten och glas.

Vem är lämpad för en bröstförstoring?

Ingreppet utförs för att öka storleken samt för att justera kroppens proportioner. Art Clinic rekommenderar att en bröstförstoring med implantat enbart utförs på kvinnor över 18 år då tillväxten i allmänhet är avslutad. För många kvinnor förutsätter ett själsligt välbefinnande att man är nöjd med sin kropp. Även om det är långt ifrån alla som förstår varför någon väljer att göra en bröstförstoring så har detta ingrepp resulterat i en stor personlig tillfredsställelse för tusentals kvinnor. Bröstförstoring kan övervägas av en kvinna av personliga skäl som:

 • Förstoring av brösten för att skapa en proportionerligare kropp
 • Återskapa och förstora bröst som har förlorat sin form och volym p.g.a. amning eller viktminskning
 • Skapa en balans mellan bröst som skiljer sig i storlek eller form

Dina skäl är väldigt personliga och dina val rörande en bröstförstoring skall göras av dig och din läkare baserat på dina personliga behov, önskningar och förväntningar. Idag finns det många valmöjligheter för kvinnor som finner att bröstförstoring är det rätta för dem. Den här informationen är framtagen för att hjälpa dig att förstå mer om din bröstförstoring och alla de valmöjligheter du har. Den är inte tänkt att ersätta några diskussioner emellan dig och din läkare. Det kan vara bra att prata med familj och vänner för att få hjälp att fatta ett beslut.

Vi råder dig att inte ta några förhastade beslut, läs informationen noggrant och förbered dig på bästa sätt inför konsultationen med läkaren. Skriv gärna ner dina frågor till läkaren och ta med dom på konsultationen. (Det är viktigt att du läst och tänkt över denna information innan du bestämmer dig för om du skall genomgå en bröstförstorande operation.)

Anledningar till nekad bröstförstoring

 • Befintlig bröstcancer utan korrekt behandling
 • En aktiv infektion någonstans i kroppen
 • En pågående graviditet eller amningsperiod

Saker att tänka på inför en bröstförstoring med implantat

Att leva med bröstimplantat

Oavsett om du genomgår förstoring eller en rekonstruktion ska du vara medveten om att en bröstförstoring kanske inte är ett engångsingrepp. Ytterligare besök till läkaren kommer antagligen att behövas, och ytterligare operation(er) kan behövas under den opererades livstid.

Många av de förändringar som patientens bröst genomgår efter en implantation är oåterkalleliga (kan inte göras ogjorda). Om en patient vid ett senare tillfälle bestämmer sig för att ta ut sitt/sina implantat, kan man bli gropig, rynkig eller få andra kosmetiska förändringar på brösten. Bröstimplantat kan påverka patientens förmåga att producera tillräckligt med mjölk vid amning vilket dock är ytterst sällsynt. Bröstimplantat motverkar inte att patientens bröst börjar hänga efter en graviditet. Rutinmässig mammografi kan vara svårare att genomföra med bröstimplantat, och en patient kan komma att behöva ytterligare undersökningar.

Implantatstorlek

Generellt sett är det så, att ju större kupstorlek som efterfrågas, desto större implantat (mäts i kubikcentimeter eller millimeter) kommer kirurgen att överväga. Kirurgen undersöker också den befintliga vävnaden för att bedöma om det finns tillräckligt för att täcka implantatet på ett naturligt sätt. Väljer man ett implantat som är för stort för den befintliga vävnaden, kan läkaren varna för att implantatets kanter kan kännas eller synas efter operationen. Det kan t.o.m. orsaka komplikation under operationen. Dessutom kan för stora bröstimplantat påskynda gravitationens effekt och leda till att bysten börjar hänga eller blir slapp tidigare.

Ytstruktur

Det finns runda och anatomiska (droppformade) implantat med texturerad eller slät yta. Den texturerade ytan skapades för att ge implantatet en porös eller skrovlig gränssnittyta mot kroppens kollagen och för att implantatet skall läka in bättre.

Implantatet kan placeras antingen delvis under bröstmuskeln (submuskulärt) eller framför muskeln och under mjölkkörtlarna (subglandulärt). För- och nackdelar med olika placeringar av implantatet skall diskuteras med kirurgen. En submuskulär placering kan minska risken för att dina implantat kan kännas genom huden, och det kan också minska risken för ärrvävnad förhårdnad runt dina implantat. Submuskulär placering minskar också risken för häng och avlastar tyngden från implantaten. Det gör det också enklare att undersöka dina bröst vid en mammografi. Nackdelar med detta placeringsval kan vara en längre operations- och återhämtningstid.

Subglandulär placering kan göra din förstoringsoperation kortare och reducera din återhämtningsperiod. En möjlig nackdel kan vara att implantatets kanter kan synas tydligare under din hud. En mammografi undersökning kan också vara svårare när dina implantat är placerade subglandulärt.

På din konsultation med doktorn samtalar ni igenom de olika placeringsalternativen relaterat till dina individuella behov i syfte att göra ett val som passar dig.

Incisionsplats
För- och nackdelar med olika ställen att göra incisionen på diskuteras med kirurgen innan din operation. De tre vanligaste områdena att lägga snittet i är:

 • Vecket under bröstet (inframammärt)
 • Vårtgården (periareolärt)
 • Armhålan (axillärt)

Om incisionen görs i armhålan kan kirurgen använda en kamerasond tillsammans med andra minimalt påverkande instrument för att skapa en ficka för implantatet. En fjärde incisionsplats, via naveln (umbilicus) med hjälp av endoskopiteknik har inte studerats och rekommenderas därför inte.

Inframammärt: Detta snitt är mindre dolt än det runt vårtgården, och är förknippat med mindre svårigheter vid amning än det som läggs runt vårtgården.

Periaroelärt: Detta snittet syns minst, men är förknippat med större svårigheter att amma jämfört med andra incisionsplatser.

Axillärt: Detta snitt är mindre dolt än det runt vårtgården, och är förknippat med mindre svårigheter vid amning än det som läggs runt vårtgården.

Ärren efter bröstförstoring bekymrar många patienter. Generellt kan sägas att de läker mycket bra och blir i de allra flesta fall mycket diskreta oavsett vilken metod man väljer. Med modern teknik kan man räkna ut hur bröstet förändras efter en förstoring och därmed placera snittet så diskret som möjligt.

Bröstkonsultation med 3D-simulering

Med hjälp av modern teknologi får du se exempel på hur resultatet skulle kunna bli på just dig efter en bröstförstoring, innan du genomgått operationen. 3D-simuleringsteknologin har utvecklats starkt de senaste åren och har blivit ett ovärderligt hjälpmedel för att underlätta kommunikationen mellan dig och din plastikkirurg.

Läs mer om tekniken här >>>

Operation och narkos

Bröstförstoringar utförs vanligen under dagkirurgi, med det menar man att du ankommer kliniken på morgonen och lämnar sedan kliniken för att resa hem på eftermiddag/kväll . Narkos används vanligtvis, men det är även möjligt att utföra operationen i lokalbedövning tillsammans med avslappnande medel.

Själva ingreppet tar vanligen ca. 35 – 60 minuter. Kirurgen lägger ett snitt och skapar en ficka för implantatet. Implantatet placeras i fickan och läggs på plats. Avslutningsvis stänger man snittet, vanligen med stygn.

Du vilar sedan ut på vår postoperativa avdelning under övervakning av intensivvårds utbildad sjuksköterska och reser sedan hem efter några timmars vila på vår postoperativa avdelning.

Eftervård

Du kommer antagligen att känna dig trött och öm ett antal dagar efter operationen, brösten kan bli svullna och känsliga för beröring under en tid efter din operation. Du kan också känna att det stramar i brösten medan din hud anpassar sig till den nya bröststorleken. Efteråt får du använda en särskild postoperativ bh, tryckförband eller ”sport-bh” för att få extra stöd och positionering under läkningen, kliniken ombesörjer en lämplig stöd Bh till dig som du får med dig hem på operationsdagen. Önskar du en extra stöd BH finns det att köpa på kliniken.

Utifrån vad din läkare har rekommenderat dig kommer du antagligen att kunna återgå till ditt arbete inom några dagar efter din operation. Ansträngande aktiviteter som kan höja din puls och ditt blodtryck bör undvikas under minst ett par veckor. OBS: Om du får feber eller märkbar svullnad och/eller rodnad i det ny opererade bröstet skall du genast kontakta din kirurg.

Att välja kirurg

Det viktigaste är att doktorn regelbundet och framgångsrikt utför de ingrepp som du söker för samt att han har en relevant utbildning inom sin specialitet t.ex. specialist inom plastikkirurgi. Kontakta gärna socialstyrelsen på telefon nr: 08-7869930 mellan kl. 13.00-15.00 för att kontrollera doktorns utbildning.

Skickligheten hos en kirurg kan dels bero på utbildning, intresse, erfarenhet, sinne och handlag för typen av ingrepp. En kirurg är inte alltid lika duktig på samtliga ingrepp, det är precis som i det vanliga livet man kan inte vara bäst på allt. En läkare är som alla vi andra bra på vissa saker och mindre bra på andra, kirurgen blir precis som alla andra bäst på det man sysslar mest med.

Vilka frågor skall du ställa till din kirurg inför en bröstförstoring?

Här nedan följer en lista på frågor som kan vara värda att ställa inför ditt möte med läkaren.

 • Vilka risker och komplikationer förknippas med bröstimplantat?
 • Hur många ytterligare operationer i mitt/mina implanterade bröst kan jag förvänta mig att genomgå under mitt liv?
 • Hur kommer mina bröst se ut om jag väljer att ta ut implantaten utan att ersätta dem?
 • Vilken form, storlek, ytstruktur, placering av incision och placering av implantaten rekommenderar man till mig?
 • Hur kommer min förmåga att amma att påverkas?
 • Hur kan jag förvänta mig att brösten ser ut efter några år?
 • Hur kan jag förvänta mig att brösten ser ut efter en graviditet? Efter amning?
 • Vilka alternativ har jag om jag är missnöjd med utseendet på mina implanterade bröst?
 • Vilka andra ingrepp eller produkter finns tillgängliga om jag väljer att inte skaffa bröstimplantat?
 • Finns det före- och efterbilder som jag kan få titta på och vad kan jag förvänta mig?
 • Hur många bröstförstoringar utför kirurgen varje år?
 • Hur många år har kirurgen utfört bröstförstoringar?
 • Vilken är den vanligaste komplikationen som kirurgen stöter på vid bröstoperationer?
 • Hur stor andel av kirurgens bröstoperationer måste göras om och vilken är den vanligaste typen av om operation som denne måste utföra?

Vilka försiktighetsåtgärder skall jag tänka på?

För patienter med följande sjukdomar och medicinska tillstånd har man inte kunnat fastställa att ingreppet är säkert:

 • Autoimmuna sjukdomar som lupus och sklerodermi
 • Sjukdomar som påverkar läkningsförmågan och blodets koaguleringsförmåga
 • Ett försvagat immunförsvar dvs pågående immunosuppressiv behandling
 • Minskad blodförsörjning till bröstvävnaden

Mammografi

Du kan eventuellt behöva genomgå mammografi före operationen och ytterligare en gång sex till tolv månader efter din operation, din läkare informerar dig om vad som gäller inför din operation.

Kontinuerlig undersökning – Du bör själv undersöka ditt implanterade bröst varje månad. För att kunna göra det bra ska du be din kirurg om hjälp med att känna skillnad på implantatet och bröstvävnad. Nya knutor eller misstänkta svullnader (ömma) skall undersökas med biopsi. Om biopsi utförs måste man vara försiktig så att implantatet inte punkteras.

Vilka komplikationer kan uppstå med implantat?

Alla kirurgiska ingrepp kan medföra komplikationer såsom effekter av narkosen, infektioner, svullnader, rodnad, blödningar och smärta. Dessutom finns det komplikationer specifika för bröstimplantat såsom:

Ruptur

En implantatruptur (dvs att silikonhöljet på implantatet får en spricka) kan uppstå under de första månaderna efter implantationen eller efter flera år. Anledningar till en ruptur kan vara att kirurgiska instrument under operationen orsakat en skada på implantatet, att man fyller på för lite eller för mycket koksaltlösning i implantatet (dvs om man valt koksaltsimplantat ) kapselkontraktur, sluten kapsulotomi, yttre påverkan som trauma eller intensiv fysisk påverkan, alltför kraftigt tryck under mammografi, införande via naveln eller andra kända/okända anledningar. Du bör också vara medveten om att bröstimplantatet kan slitas ut med tiden och rupturera. Det kan bli nödvändigt med ytterligare kirurgi för att ta bort och möjligen ersätta rupturerade implantat, detta är dock ytterst sällsynt.

Kapselkontraktur

Ärrvävnaden eller kapseln som normalt bildas runt implantatet kan strama åt och klämma åt implantatet, detta kallas för kapselkontraktur. Kapselkontraktur är vanligast efter en infektion, blödning eller efter en vätskeansamling. Man bör vara införstådd med att det kan finnas en risk att få genomgå ytterligare ingrepp vid något tillfälle för att ersätta eller ta ut implantatet. Problem med ruptur, kapselkontraktur, infektioner, att implantatet flyttat sig och kalciumavlagringar kan göra att implantatet/n måste tas ut. Många kvinnor väljer att byta ut implantaten, men några kvinnor väljer att avstå.

Otillfredställande kosmetiska resultat

Otillfredställande kosmetiskt resultat som rynkighet, asymmetri, att implantatet flyttar sig, felaktig storlek, ej förutsedd form, kännbara implantat, deformerande ärrvävnad, hypertrofiska (oregelbundna, upphöjda) ärr, och /eller löshet (med koksaltlösningsfyllda implantat) kan uppstå. Noggrann kirurgisk placering och teknik kan förebygga oönskade resultat.

Infektion

Infektioner kan förekomma efter all slags kirurgi. De flesta infektioner i samband med kirurgi uppstår inom några dagar till veckor efter operationen. Infektioner med ett implantat i kroppen är svårare att behandla än infektioner i normal kroppsvävnad. Om infektionen inte svarar på antibiotika kan man behöva ta ut implantatet och sätta in ett nytt när infektionen är borta. Kontakta kliniken direkt eller din ansvarige läkare vid tecken på feber eller om du oroar dig för något, vi är till för din skull!

Hematom/ Serom

Ett hematom är en ansamling av blod i en kroppshålighet och ett serom är en ansamling av blodserum (i detta fall runt implantatet eller runt incisionen, snittet) hematom och serom som uppstår efter en operation kan bidra till infektion och kapselkontarktur. Svullnad, smärta och blåmärken kan uppkomma. Om ett hematom uppstår är det vanligen inom kort tid efter operationen, men det kan också komma när som helst efter en skada på bröstet. Medan kroppen absorberar mindre hematom och serom, kräver större sådana att man sätter in dränage för ordentlig läkning eller så öppnar man upp såret och tömmer ut hematomet . En implantatruptur kan uppkomma vid dränering om implantatet skadas under ingreppet.

Känslighet i bröstvårta och bröst

Känsligheten i bröstvårtan och i bröstet kan öka eller minska efter en bröstförstoring. De olika förändringarna efter en operation kan vara allt från intensiv känslighet till känslolöshet i bröstvårtan eller bröstet. Förändringar i känsligheten kan vara temporära eller permanenta men är dock sällsynta.

Amning

Efter en bröstoperation med bröstimplantat är det vanligen fullt möjligt att amma.

Deformering av bröstväggen

Implantatets tryck kan göra att bröstvävnaden tunnas ut och krymper. Det kan inträffa när implantaten fortfarande sitter på plats eller efter att implantaten tagits ut utan att ersättas.

Bindvävssjukdomar

Farhågorna kring kopplingen mellan bröstimplantat och utvecklandet av autoimmuna sjukdomar eller bindvävssjukdomar, som lupus, sklerodermi eller reumatisk artrit, väcktes efter rapporter i litteraturen om några få fall hos kvinnor med implantat. En genomgång av flera epidemiologiska studier av kvinnor med och utan implantat visar att dessa sjukdomar inte är vanligare hos kvinnor med implantat än hos kvinnor utan implantat. Det finns dock kvinnor med implantat som tror att deras implantat gett dem bindvävssjukdom.

Cancer

Publicerade studier visar att bröstcancer inte är vanligare hos kvinnor med implantat än hos kvinnor utan implantat.

BIA-ALCL

BIA-ALCL är ett sjukdomstillstånd som kan uppstå hos personer med bröstimplantat flera år efter operationen. Det rör sig inte om bröstcancer, utan en typ av lymfom, tumörer i immunsystemet. ALCL är mycket ovanligt och inträffar över tiden, enligt aktuell statistik, endast hos ca 1:50 000 av dem som har bröstimplantat. Samma sjukdomstillstånd kan inträffa till följd av andra kroppsimplantat såsom tandimplantat och ledproteser.

Är du patient med bröstimplantat, behöver du veta vilka symtom ALCL ger. Om diagnosen ställs och sjukdomen behandlas i tid, så går ALCL att bota helt. Det tydligaste tecknet är att bröstet plötsligt svullnar upp, ett eller flera år efter operationen, eftersom det bildats vätska runt implantatet.

Behandlingen innebär att man avlägsnar implantaten samt den tunna bindväven runt om. För närvarande pågår det mycket forskning i världen om just BIA-ALCL.

Flera åtgärder, i samband med operation, förmodas kunna minska den redan mycket låga risken för ALCL ytterligare. Det rör sig bland annat om tekniken vid införandet av implantatet. En så kallad Kellerfunnel, samt en rad andra tekniska detaljer, rekommenderas och är något vi på Art Clinic redan tillämpar.

Effekter i andra generationen

Farhågor har väckts angående möjliga skadliga effekter på barn till mödrar med implantat. Institute of Medicines rapport konstaterande att det inte finns några effekter i andra generationen på barn till mödrar med implantat.

Silikongel

Gelen i ett implantat består av stora tredimentionella vävliknande molekyler som utgör ca 20% av den totala gel vikten. Mellanrummen är fyllda med en blandning av medicinska silikonoljor. Dessa oljor liknar materialen som finns i många produkter, inklusive medicin mot gaser i magen, som kan köpas receptfritt för barn och vuxna. En mikroskopisk mängd av dessa oljor kan läcka igenom implantatets hölje. Det mesta av denna olja stannar kvar på implantatets vägg.

 

* Klicka på bilden för att se vår animeradefilm om bröstförstoring med implantat

 

Vanliga frågor om bröstimplantat

Vad med livslängden hos ett implantat?

Art Clinic använder sig endast av bröstimplantat av högsta kvalitet från ledande leverantörer, våra leverantörer av bröstimplantat lämnar skriftlig garanti på Implantaten. Det är dock viktigt att veta att det kan vara troligt att man kan komma att behöva bytas ut sina bröstimplantat under sin livstid. Tidsperioden varierar från kvinna till kvinna. Vissa kvinnor är i behov av en utbytesoperation inom bara ett fåtal år, medan implantaten hos andra kan hålla i 30 år eller mer. Det finns ett flertal orsaker till varför en kvinna kan behöva en utbytesoperation. Ibland är det frågan om ett val, såsom byte av storlek eller implantatmodell, och ibland är borttagande och utbyte nödvändigt på grund av en komplikation.

Vad med träning?

Din doktor kommer att vara din bästa rådgivare rörande hur länge du måste vara borta från jobbet och kommer att rådgöra med dig om när och hur du kan återuppta dina aktiviteter. Återhämtningsperioden varierar från kvinna till kvinna. Generellt sett är de första dagarna mest ansträngande. Genomsnittstiden för återgång till normal aktivitet är mellan fyra till sex veckor. Det är viktigt att svett inte kommer in i såret medans det läker. Var försiktig med aktiviteter och solning till dess att såret är läkt. Utför inga kraftiga ansträngande aktiviteter, speciellt inte för överkroppen, alltför tidigt. Låt din kropp läka och vila. Du skall eftersträva att minimera svullnaden runt implantatet.

Bada

Att bada efter en månad är vanligtvis ok, även i bubbelpool. Under det tidiga skedet, en till två veckor efter operation, skall du inte nedsänka såret i vatten. Det kan uppstå en viss expansion och kontraktion av implantatets skal vid tryckförändringar. Detta kan tillfälligt resultera i en liten mängd av luftbubblor i implantatet vilket försvinner av sig självt efter ca 1-2 dygn. Med silikonimplantat likväl som med koksaltimplantat kan det uppkomma att du känner eller hör ett vätskeljud ( bubblande). Desto större implantat som du väljer desto tyngre kommer brösten att bli. Du bör använda en bra stöd-bh under joggingpass för att minimera trycket på skinnet och ptos (häng) av bröstet.

Kom ihåg att rådfråga din doktor innan du återgår till din träning. Patienters återhämtningstid varierar kraftigt. Promenader uppmuntras generellt för att främja cirkulationen.

Kan jag sola om jag har implantat?
Att sola solarium eller solbada kommer inte att skada implantatet men kan förvärra ärret. Du bör därför undvika att utsätta operationsärret för sol- och solariestrålning under minst ett år efter operation då sol- och solariestrålning kommer att ge operationssåret en permanent mörkare färg.

Kommer mina bröst fortfarande röra sig som normalt?

Detta beror på ett flertal faktorer såsom vilken implantatmodell du väljer, dissektionen av fickan, sättet din kropp bär implantatet och huruvida det finns någon grad av kapselbildning eller ej. Det är möjligt för många kvinnor att få bröstimplantat som är mjuka och rör sig fint, medans andra kvinnor erhåller resultat som är hårdare och med ett implantat som är mer i ett fixerat läge.

När kan jag använda bygelbehå igen?

De flesta doktorer ger kvinnor rådet att vänta i ca 3 månader innan de använder bygelbehå efter en bröstförstoring. Din kropp kommer att forma ärrvävnad runt implantatet under ca 3-6 månader. Under denna period kan trycket från en bygelbehå påverka formationen av ärrvävnad på ett sätt som gör att inskärningen från bygeln kan bli permanent. Efter denna initiala läkningsperiod kan bygelbehå användas omväxlingsvis med annan behå för att undvika permanent inskärning.

Mentor- en världsledande leverantör gällande bröstimplantat

Mentor grundades 1969 och är en ledande tillverkare av medicinska produkter i mer än 70 länder världen över. Mentor har sitt huvudkontor i Santa Barbara, Kalifornien och bedriver forskning och tillverkning i b.la. USA och Europa. Mentor är en världsledande tillverkare av högkvalitativa och innovativa bröstimplantat för bröstförstoring samt bröstrekonstruktion sedan mer än 25 år tillbaka. Mentors långa erfarenhet och fokus på patientsäkerhet resulterar i kvalitetsprodukter som du kan lita på.

Mentors silikonfyllda bröstimplantat för bröstförstoring och bröstrekonstruktion är tillverkade i en högteknologisk produktions-anläggning i Leiden, Nederländerna. Denna avancerade produktionsanläggning är den största och mest avancerade av sitt slag i världen. Den visar upp många banbrytande teknologiska framsteg vilka är nya inom bröstimplantatindustrin.

Patienter kan idag välja mellan 223 stycken runda gelfyllda bröstimplantat samt 122 stycken med anatomisk form. Allt för att kunna erbjuda det optimala bröstimplantat sett till form och volym för alla kroppstyper och önskemål.

Mentor var den första implantattillverkaren som lyckades erhålla CE-märkning för dess produkter. Idag är Mentor ett av få tillverkare av bröstimplantat i världen som innehar FDA-godkännande vilket är ett krav för att få sälja bröstimplantat på den hårt reglerade USA-marknaden.

Mentor är stolt över kvaliteten som är integrerad i vart och ett utav sina bröstimplantat och patienter kan vara säkra på att bakom deras beslut att använda sig av Mentors produkter för tex en bröstförstoring finns ett stabilt företag med omtanke.

Mentor innehar världens största mänskliga kliniska studie i form av Mentor Adjunct Study. Denna studie startades i syfte att studera möjliga komplikationer som kan uppkomma med användandet av bröstimplantat i samband med bröstförstoring eller bröstrekonstruktion. Mentor Adjunct Study omfattar 121 519 patienter och 245 142 bröstimplantat från Mentor.

Alla modeller av Mentors bröstimplantat måste genomgå utförliga tester innan de blir godkända att tas i produktion. Bland testerna finns bland annat utmattningstest med 2 miljoner cykler, trycktest på 600 kg samt uttänjningstest av skalet på minst 800%.

Ditt val att använda Mentors bröstimplantat till din bröstförstoringsoperation är ett personligt, långsiktigt val. Då bröstimplantat troligen inte kommer att hålla under hela ditt liv, stöttar Mentor ditt beslut genom att starkt stå bakom sin policy om livstids produktutbyte. Under hela din livstid kommer Mentor att ersätta, utan kostnad, ett likadant eller liknande bröstimplantat om utbyte av implantatet är nödvändigt.

Avslutningsvis

Alla vi människor är skapta olika och har därmed olika förutsättningar inför en bröstförstorande operation, vi har även olika tycke och smak gällande form och storlek (volym) etc.

Art Clinic är idag en av Sveriges ledande specialistkliniker inom estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi.

Våra erfarna plastikkirurger har en lång och gedigen erfarenhet, vi tar oss tid till att lyssna och rådgöra med dig inför val av implantat, storlek samt operationsteknik och utformar operationen efter dina förutsättningar.

För mer informationen eller för att boka en första kostnadsfri konsultation hos en av våra legitimerade sjuksköterskor kontakta Art Clinic på din ort.

Art Clinic deltar i det Nationella bröstimplantatsregistret BRIMP.
Läs mer om registret här.

Vi önskar dig varmt välkommen!

Kundomdömen

Som patient på Art Clinic blir du professionellt omhändertagen på ett personligt sätt. Här kan du läsa mer om vad våra tidigare patienter har att säga om oss!

Heidi, 33 år

Bröstoperation samt fettsugning

”Bästa bästa! Snygga resultat, en grymt duktig Anders Liss och fantastisk personal. Har erfarenhet från flera klinker men Art Clinic Uppsala är mitt val!”

Christina, 55 år

Ögonlocksplastik

”Min MÅ BRA DAG blev dagen jag träffade Peter och hans härliga team på Art Clinic. Jag skulle få hjälp med ett lyft och ordet LYFT sammanfattar även hela min upplevelse såhär efteråt. Jag rekommenderar dem varmt, för bra blev det!”

Nyheter

Art Clinic 10 år i Uppsala

2018-10-01

Ett helt decennium av trygghet, kvalitet och omsorg om våra patienter i Uppsala.

Art Clinic öppnar plastikkirurgisk verksamhet på Sophiahemmet i Stockholm

2018-09-06

Under hösten 2019 öppnar Art Clinic verksamhet inom plastikkirurgi på Sophiahemmet i Stockholm…

Art Clinic rekryterar Vice VD

2018-08-28

Art Clinic förstärker koncernen och anställer en Vice VD, en ny roll som vuxit fram i och med organisationens utveckling och tillväxt…

Redo för nästa steg?

Fyll i ett sökord och tryck på Enter