Du använder en gammal webbläsare! Uppgradera till en annan webbläsare för att kunna uppleva denna sidan.

  • Nationella bröstimplantatsregistret (BRIMP)

    • Start Nationella bröstimplantatsregistret (BRIMP)

Art Clinic deltar i det svenska bröstimplantatsregistret BRIMP. Registret startades 2014 med syfte att ge hög kvalitet och säkerhet för patienter med bröstimplantat.

Sverige har ett stort antal nationella kvalitetsregister med uppgifter om hälso- och sjukvård inom olika diagnosområden. Målet är att förbättra patientsäkerheten, följa upp vårdens resultat och utgöra en källa för forskning.

Bröstimplantatregistret BRIMP är ett nationellt kvalitetsregister för patienter som av olika skäl har erhållit bröstimplantat. Registrets syfte är att förbättra kvaliteten i vården för samtliga grupper samt att säkerställa likvärdig vård i hela landet. BRIMP förväntas i ett tidigt skede upptäcka eventuella oväntade komplikationer i samband med ett implantat.

BRIMP stöds av anslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt yrkesföreningarna. De är också förankrade inom Svensk Förening för Plastikkirurgi och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi.

Medverkan i registret är frivilligt och påverkar inte vården som ges.

Detta registreras

Vårdgivaren besvarar i samband med operationen ett antal frågor som rör orsaken till operationen, vikt och längd, ålder samt specifika detaljer om implantaten och operationstekniken. Vid reoperation besvaras frågor gällande orsaken till den och åtgärderna. Om nya implantat används registreras även dessa.

Sekretess

Uppgifterna i BRIMP hanteras med samma sekretess som resten av patientjournaler. Det innebär att uppgifter spärras för åtkomst för andra än patientens egna vårdgivare och att man kan få veta vilka som har haft tillgång till uppgifterna. Man har rätt att få uppgift om sina registrerade data i BRIMP. Direkt tillgång att söka i BRIMP har läkaren som arbetar med journalen.

Uppgifterna i BRIMP sparas för att systematiskt utveckla och säkra vården.
I framtiden kan data i BRIMP behöva användas för forskning. Detta är endast möjligt efter prövning och godkännande av en etisk prövningsnämnd för varje specifik ansökan om ett forskningsämne i samband med bröstimplantat.

Om man inte vill delta i detta kvalitetsregister, kan man när som helst avsäga sig sin medverkan. Alla eventuella uppgifter tas då bort ur BRIMP och inga nya förs in. All information är sekretessbelagd och hanteras enligt gällande lagstiftning PUL (Personuppgiftslagen 1998:204) samt enligt Patientdatalagen (2008:355)

Patientbroschyren Bröstimplantatregister BRIMP är tillgänglig via väntrum och som PDF-fil på BRIMP hemsida www.brimp.se.

Redo för nästa steg?

Fyll i ett sökord och tryck på Enter