Du använder en gammal webbläsare! Uppgradera till en annan webbläsare för att kunna uppleva denna sidan.

Dr. Markus Engquist

Art Clinic Jönköping

Specialist i Ortopedi,
inriktning handkirurgi och höftkirurgi
Leg. läk

info@artclinic.com

Dr. Markus Engquist är en erfaren ortopedkirurg med särskild inriktning på hand- och höftkirurgi. Han har varit verksam inom den ortopediska specialiteten i 15 år och därmed utvecklat ett brett kunnande inom ortopedkirurgins olika delar.

Efter läkarstudier i Linköping utbildade sig Markus till ortoped på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och han har under utbildningen också tjänstgjort på handkirurgiska kliniken i Linköping. Han innehar sedan ett flertal år en överläkartjänst på Ryhov där han tjänstgör parallellt med sin anställning på Art Clinic. Sedan 2006 är han chef för den handkirurgiska sektionen på Ortopedkliniken i Jönköping.

2009-2010 var Markus biträdande verksamhetschef på ortopedkliniken, Ryhov med ansvar bl.a. för underläkares utbildning samt den ortopediska verksamheten på akutmottagningen. Sedan 2005 är Markus doktorand i ortopedi vid Sahlgrenska akademin och har medverkat till flera internationellt publicerade vetenskapliga artiklar.

Markus Engquist deltar regelbundet i nationella och internationella utbildningar för ortopedkirurger.

Utbildningar

2011 Frakturdagarna Särö
2011 Cervical Spine Research Society, Istanbul, Turkiet
2007-11 Svensk Ortopedisk Förening, Ortopediveckan
2010 Advanced Wrist Course, Derby, UK
2010 Handledsartroskopi, Derby UK
2010 Protesnära frakturer, Stockholm
2009 Frakturdagarna Särö
2007 Amerikanska ortopedisällskapet San Diego, USA
2007 Amerikanska handkirurgisällskapet, San Diego, USA
2007 Övre extremitetskirurgi, Linköping
2007 AO Hand Surgery Graz, Österrike
2005 Knäproteskirurgi, Riksgränsen
2005 AO Advances in Fracture management, Åre
2004 Höft och knäprotes, Key West, USA
2003 Forskningsmetodik 10 hp
2001 AO Frakturkirurgi, Stockholm
2001 Höft och knäproteskirurgi Göteborg
2002 Specialistbevis i ortopedi
2003 Avancerad höftkirurgi, Kapstaden, Sydafrika
2002 Höftrevision, Huddinge
1999 Nordic Cemented hip Meeting, Oslo, Norge
1997 Läkarlegitimation
1995 Läkarexamen

Anställningar

2011 Art Clinic
2006 Överläkare och chef för handsektionen, Ort klin Ryhov Jönköping
2009-10 Biträdande verksamhetschef, Ort klin Ryhov Jönköping
2002-06 Specialistläkare, Ort klin Ryhov Jönköping
2005 Doktorand i ortopedi, Sahögrenska akademin, Göteborg
2000 ST läkare Handkirurgiska kliniken Linköping
1997-02 ST-läkare Ort klin Ryhov Jönköping

Redo för nästa steg?

Fyll i ett sökord och tryck på Enter