Du använder en gammal webbläsare! Uppgradera till en annan webbläsare för att kunna uppleva denna sidan.

  • Inför din operation

    • Start Inför din operation

Rökning

Tänk på att rökning påverkar blodcirkulationen, om du röker rekommenderar vi dig att du håller upp i 4 veckor både före samt efter din plastikkirurgi/behandling (gäller även nikotinplåster). Rökning får blodkärlen i huden att dra sig samman varvid blodcirkulationen försämras. Vid ett större operativt ingrepp behöver huden all den blodtillförsel den kan få för att läka på bästa sätt.

Det finns idag säkra bevis på att rökare som inte håller upp med rökning innan en operation löper större risk för problem vid ett operativt ingrepp. Desto större ingrepp desto viktigare är det att upphöra med rökningen. Läs gärna mer fakta om rökning och dess hälsorisker eller få tips om hur man slutar röka på www.tobaksfakta.org.

Övervikt

Det finns ett samband mellan kraftig övervikt och risk för ett sämre kirurgiskt resultat samt komplikationer i samband med operation och narkos. Därför värderas alla patienter med kraftig övervikt (BMI>30) särskilt noggrant och du kan som patient bli nekad operation om risken för komplikation och sämre resultat bedöms som förhöjd.

Hälsodeklaration

Innan du kan boka tid för en operation måste du komma till kliniken för en personlig och individuell konsultation hos en specialist. Vid konsultationen fyller du i klinikens hälsodeklaration, doktorn önskar ta del av din hälsosituation samt få information om du tidigare genomgått en operation, intar mediciner, tidigare sjukdomar etc.

Pre- per- postoperativ information

Samtliga patienter som bokar tid för ett operativt ingrepp på Art Clinic erhåller förutom skriftligt kontrakt/ avtal och garantier även detaljerad information om förhållningsregler som bl.a. beskriver vad du behöver tänka på innan, under samt efter ett operativt ingrepp. Materialet är framtaget till våra patienter för att de på bästa sätt skall kunna förbereda sig inför en operation, materialet innehåller även värdefull information om eftervård.

Eftervård

Art Clinic arbetar med ett helhetskoncept inom vård och omsorg, efter ett operativt ingrepp har man oftast många frågor angående eftervård, läkning etc. Vi inkallar samtliga patienter till efterkontroller samt slutkontroll där vi dokumenterar det slutgiltiga resultatet. Vid sista återbesöket ber vi patienterna att betygsätta kliniken och våra tjänster, detta är ett led i vårt interna arbete i jakten på stadiga förbättringar.

Hudvård/kost/motion

Efter ett operativt ingrepp så är det viktigt att vårda sin hud. Vi erbjuder därför medicinska hudvårdsprodukter från NeoStrata.

Även en god kondition och sund diet hjälper dig att uppnå och därefter bibehålla ett fint resultat efter din operation. För mer information om kost och motion rekommenderar vi er att gå in på livsmedelverkets kost- och motionsrekommendationer www.slv.se.

Redo för nästa steg?

Fyll i ett sökord och tryck på Enter