Du använder en gammal webbläsare! Uppgradera till en annan webbläsare för att kunna uppleva denna sidan.

  • Etiska riktlinjer

Målsättning

Art Clinic erbjuder medicinska tjänster inom Estetisk & rekonstruktiv kirurgi, kärlkirurgi, öron-näsa-halskirurgi och hudvård. Målsättningen är att bli den ledande aktören inom ovanstående specialiteter.

 

Tystnadsplikt

Kliniken skall efterfölja de föreskrifter och lagar som gäller enligt svensk standard angående omvårdnad, omhändertagande, patientinformation, sekretess, journalhantering, akuta åtgärder, operativa så väl som administrativa rutiner etc. Som patient hos Art Clinic skall du alltid känna dig trygg och välomhändertagen.

 

Patienten

För att genomgå en plastikkirurgisk operation måste patienten ha fyllt 18 år, vid särskilda tillfällen kan vi avvika från den regeln då patienten p.g.a. särskilda omständigheter behöver genomgå kirurgi. Patientens föräldrar skall ge sitt samtycke skriftligen, de skall även delta under konsultation/rådgivning.

Före en operation måste samtliga patienter genomgå en grundlig konsultation/rådgivning innan man kan boka operationsdag.

Den doktor/specialist som patienten konsulterar är också den doktor/specialist som utför operationen när patient så bestämt sig för att genomgå en operation.

Som patient hos Art Clinic kan du alltid konsultera ytterliggare en specialist för att få råd och vägledning inför en eventuell operation (kostnadsfritt, gäller dock enbart plastikkirurgi).

 

Prisgaranti

Art Clinic lämnar alltid en skriftlig prisgaranti på operationskostnaden som är giltig i 3 månader från den dag man konsulterade doktorn. Våra priser är totalpriser, d v s samtliga tjänster och material såsom kompressionsplagg, anestesi och efterkontroller samt narkos eller lokalbedövning ingår.

Art Clinic ingår alltid skriftliga patientavtal med sina patienter där man tydligt informerar patienten om vilka Garantier som gäller etc.

 

Eftervård

Art Clinic sätter alltid dig som patient i fokus, kliniken har tagit fram utförligt pre-per-post operativt material. Vi erbjuder dig en genomtänkt vård före, under samt efter ett operativt ingrepp.

Vi erbjuder våra patienter följande

  • Kostnadsfri uppföljning/återbesök/suturtagning
  • Kostnadsfri telefonrådgivning
Redo för nästa steg?

Fyll i ett sökord och tryck på Enter