Du använder en gammal webbläsare! Uppgradera till en annan webbläsare för att kunna uppleva denna sidan.

  • Breast Implant- Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL)

    • Start Breast Implant- Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL)

BIA-ALCL

BIA-ALCL är ett sjukdomstillstånd som kan uppstå hos personer med bröstimplantat flera år efter operationen. Det rör sig inte om bröstcancer, utan en typ av lymfom, tumörer i immunsystemet. ALCL är mycket ovanligt och inträffar över tiden, enligt aktuell statistik, endast hos ca 1:50 000 av dem som har bröstimplantat. Samma sjukdomstillstånd kan inträffa till följd av andra kroppsimplantat såsom tandimplantat och ledproteser.

Är du patient med bröstimplantat, behöver du veta vilka symtom ALCL ger. Om diagnosen ställs och sjukdomen behandlas i tid, så går ALCL att bota helt. Det tydligaste tecknet är att bröstet plötsligt svullnar upp, ett eller flera år efter operationen, eftersom det bildats vätska runt implantatet.

Behandlingen innebär att man avlägsnar implantaten samt den tunna bindväven runt om. För närvarande pågår det mycket forskning i världen om just BIA-ALCL.

Flera åtgärder, i samband med operation, förmodas kunna minska den redan mycket låga risken för ALCL ytterligare. Det rör sig bland annat om tekniken vid införandet av implantatet. En så kallad Kellerfunnel, samt en rad andra tekniska detaljer, rekommenderas och är något vi på Art Clinic redan tillämpar.

Här följer vi på Art Clinic, Svensk Förening för Plastikkirurgis (SFEP) rekommendationer. Önskar du läsa mer så hänvisar vi till deras hemsida.

 

Redo för nästa steg?

Fyll i ett sökord och tryck på Enter