Du använder en gammal webbläsare! Uppgradera till en annan webbläsare för att kunna uppleva denna sidan.

  • Bilder Ögonlocksplastik

    • Start Bilder Ögonlocksplastik

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. 2,2 cm borttaget som bredast.

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock. Samma som ovan.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. 2,2 cm borttaget som bredast. Samma som ovan. Inga synliga ärr på ögonlocken efter.

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock med lös hud över ögat.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. En betydligt piggare blick och man ser mer av ögat än tidigare.

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock med lös hud över ögat.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. Samma som ovan.

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock med lös hud över ögat.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. Samma som ovan.

Kvinna före övre ögonlocksplastik.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik.

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. Samma som ovan.

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Samma som ovan med markering för snitt.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. Samma som ovan.

Kvinna före nedre ögonlocksplastik.

Kvinna efter nedre ögonlockplastik med fettpåseplastik.

Kvinna före övre och nedre ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna efter övre och nedre ögonlocksplastik. Nedre ögonlock upplyft med hjälp av mellanansiktets hud samt fettpåseplastik.

Kvinna före övre och nedre ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna efter övre och nedre ögonlocksplastik. Nedre ögonlock upplyft med hjälp av mellanansiktets hud samt fettpåseplastik.

Kvinna före övre och undre ögonlocksplastik.

Kvinna efter övre och undre ögonlocksplastik.

Kvinna före undre ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna efter undre ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Man före nedre ögonlocksplastik.

Man efter nedre ögonlocksplastik.

Kvinna före övre ögonlocksplastik.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Man Före övre Ögonlocksplastik.

Man Efter övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik

Man Före övre och undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Man Efter övre och undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik 18mm borttaget som bredast.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik.

Man 59 år Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Man 59 år Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Man 59 år Före Undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Man 59 år Efter Undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna 58 år Efter övre Ögonlocksplastik

Kvinna 58 år Före övre Ögonlocksplastik

Kvinna 58 år Efter övre Ögonlocksplastik

Redo för nästa steg?

Fyll i ett sökord och tryck på Enter