Du använder en gammal webbläsare! Uppgradera till en annan webbläsare för att kunna uppleva denna sidan.

Steloperation av rygg

För oss på Art Clinic är det viktigt med trygghet, kvalitet och omsorg i alla led. Med dig och dina behov som utgångspunkt skräddarsyr vi vårdprogram och erbjuder dig specialister och sjukvårdspersonal med kunskap och erfarenhet som kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Steloperation av ländrygg görs p.g.a. långvarig rörelseframkallad smärta (segmentell rörelsesmärta), förskjutning av kotor, brott på kotor eller för att stabilisera ländryggen i samband med ingrepp för att minska förträngning i ryggkanalen. Vi på Art Clinic vill hjälpa dig att ta reda på vad som är det bästa alternativet för just dig. Tveka inte att höra av dig till någon av våra kliniker för en konsultation gällande just din situation. Här på sidan finns allmän information om förloppet före, under och efter en steloperation av rygg.

Vanliga frågor innan en steloperation

Vad innebär det att steloperera ryggen?
Ingreppet innebär en bentransplantation mellan två eller flera kotor så att de växer ihop och rörligheten mellan dem försvinner. Ingreppet görs via ryggen. Ibland kompletteras bentransplantationen med att kotorna fixeras med skruvar och stag i titan.

Hur mycket bättre blir jag?
Det beror på hur bra du läker, hur bra du tränar och om du följer de instruktioner du får efter operationen. Möjligheten att bli smärtfri eller klart bättre är 80 %. Det finns alltså ingen garanti att du blir smärtfri. Risken att dina symtom inte ändras efter operationen är 15 % och risken att du blir sämre är 5 %.

Hur ”stel” blir min rygg?
Hur stel du blir är ett resultat av hur många kotor som opereras. Oftast utförs en steloperation mellan två eller tre kotor. En frisk rygg kan normalt böjas så mycket att man kan nå golvet med fingrarna när man står med sträckta ben. Stelopereras två kotor brukar man kunna nå ca 10 cm över golvet och stelopereras tre kotor brukar man hamna kring ca 20 cm över golvet, förutsatt att man läker ordentligt. Resultatet varieras från person till person.

Finns det risker med steloperation av rygg?
Ja. Det finns risk för komplikationer vid alla ingrepp, så även vid ryggoperationer. Även om risken är liten så finns ingen garanti mot komplikationer. Vid steloperation av rygg finns det risker som sårinfektion, större blödning, blodpropp, nervskada och skada på ryggmärgshinnan. Din specialistläkare kommer att informera dig noggrant både muntligt och skriftligt om för och nackdelar med operationen vid konsultationstillfället.

Om du får några som helst komplikationer ska du i första hand vända dig till oss på Art Clinic. Om du mot förmodan inte får tag på oss får du vända dig till akutmottagningen på närmaste sjukhus eller till din vårdcentral. Du kommer att få en kopia av din journal som du ska ta med.

Inför operationen

För att vi tillsammans skall uppnå bästa möjliga resultat är det väldigt viktigt att du som patient också gör ditt yttersta. Vi på Art Clinic erbjuder dig specialister och sjukvårdpersonal som under hela processen står för trygghet, kvalitet och omsorg men det finns områden som du själv kan påverka.

 • Ju bättre kondition och muskelfunktion du har innan operationen, desto lättare går rehabiliteringen efteråt
 • För att uppnå god och snabb läkning ska du undvika rökning helst 6 veckor innan samt 6 veckor efter operationen
 • Om du tar någon form av inflammationshämmande preparat som smärtstillande, t.ex. Diklofenak, Voltaren, Ipren eller Arthrotec får du INTE ta dessa 5 dagar före operationsdagen. Om du tar Treo ska du pausa från dem 3 dygn innan operationen. Dessa läkemedel ökar blödningstendensen så att du förlorar mer blod under operationen, vilket hämmar läkningen av skelettet
 • Både före och efter operationen är det viktigt att äta hälsosam och näringsrik kost
 • Du bör dricka rikligt, dvs. 1,5-2 liter vätska dagligen. Undvik alkohol eftersom det kan påverka ärrets läkningsförmåga negativt
 • Se till att ha några anhöriga hos dig när du kommer hem efter operationen. I början kan du behöva hjälp med att handla, med hushållssysslor och personlig hygien. Om du anser att du skulle behöva hemtjänst får du själv arrangera det

På operationsdagen
Operationen genomförs under narkos och du får smärtstillande medicin i förebyggande syfte.

Innan operationen talar du med läkaren som ska operera dig. När din operation är avslutad vilar du ut på ett av klinikens uppvakningsrum där våra sköterskor tar hand om dig och serverar dig, efter välförtjänt vila, någonting att äta och dricka. Efter operationen kommer den läkare som har opererat dig att informera om resultatet innan du skrivs ut. Efter en steloperation av rygg är man oftast inlagd under 3-4 dagar.

Vanliga frågor efter steloperation av rygg

Kommer jag att ha ont efter operationen?
Ingreppet är stort så du kommer att ha ont i operationssåret i början. Du får smärtbehandling, eventuellt via en kateter i ryggen.

Eftersom du kan få ont när du har kommit hem ska du själv ha köpt Alvedon, Panodil eller motsvarande. Vi rekommenderar att du tar någon av dessa och det läkemedel mot smärta som du har fått. Dessa tabletter ger optimal smärtbehandling, bättre sårläkning samt minskar irritationen i operationssåret. Blir du inte smärtfri på ovanstående medicin får du OxyNorm eller oxyContin (syntetiskt morfin). Medicinen kan tas första kvällen i förebyggande syfte. Du ska gradvis minska ditt intag av stark smärtstillande medicin under den första månaden. Du kommer att få med dig ett schema för detta hem.

Hur pass rörlig kommer jag att vara första dygnen efter operationen?
Du får ligga på rygg eller på sidan beroende på vad som känns mest bekvämt och du får vara uppe och stå operationsdagen. Sjukgymnasten hjälper dig att komma upp ur sängen. Du ska vara uppe och gå så mycket du kan. De första gångerna kan du behöva ett gåbord. Däremot ska du inte använda kryckor.

Du får gå i trappor så snart du kan klara det och sitta på sängkanten, på en stol och på toaletten. Det är inte stolens höjd eller hur mycket du böjer i höftleden som är det viktigaste, utan att du är rak i ryggen. Detta uppnås lättast genom att i sittande ställning ha benen lätt isär. Du kan låna en toalettsitshöjare med armstöd till den första tiden hemma efter operationen.

När får jag åka hem?

När du själv kan klara toalettbesök,
av- och påklädning och själv komma i och ur sängen får du lov att åka hem. Vanligtvis är man inlagd under 3-4 dagar.

Du får åka hem i bil men måste sitta i framsätet med tillbakalutat ryggstöd.

Får jag duscha?
Du får duscha så snart du kan stå eller sitta i duschen. Du får ett vatten-
avvisande plåster på såret. De första dagarna ett OP-site och sedan, efter den 3:e dagen, kommer du att ha steristips.

När ska jag på återbesök?
Återbesöket kommer vi att avtala individuellt med dig när du skrivs ut. Det kan ofta vara:

 • Efter 6-8 veckor – kontroll hos ryggkirurg
 • Efter 6 månader – slutkontroll med röntgen
 • Efter 1 respektive 2 år – mätning av livskvalitet med hjälp av ett frågeformulär

Hur ska jag ta hand om mitt förband?
Vi kommer att se om såret och byta plåstret innan du åker hem från oss på Art Clinic. Innan du skrivs ut kommer vår personal att informera om hur såret ska behandlas och om du har stygn eller clips som ska avlägsnas. Var uppmärksam på tecken på infektion i och omkring såret – rodnad, ömhet, svullnad. Om du mot förmodan skulle drabbas av infektion kräver det behandling. Steristips ska sitta på såret i 2-3 veckor. Har de inte fallit bort av sig självt efter den tiden kan du ta bort dem. Opsiteplåster kan tas bort på 3:e dagen förutsatt att såret inte vätskar sig.

När ska stygnen avlägsnas?
Du kan ha blivit sydd med stygn som löses upp av sig självt. Om inte ska stygnen avlägsnas hos din ordinarie läkare 12-14 dagar efter operationen.

Vilka hjälpmedel kan jag behöva?
Toalettsitshöjare, men du kan också lära dig att sitta på toaletten med rak rygg utan hjälpmedel. Det viktiga är att kunna hålla emot med armarna mot låren när du sätter dig och ställer dig upp. Andra hjälpmedel som kan vara bra är griptång och klossar till sängen om den är låg.

Vad innebär sjukgymnastiken efter operationen?
Smärtorna från operationssåret styr hur mycket aktivitet som känns behagligt. Efter hand kan du öka aktiviteterna. De första 6-12 veckorna består av att träna dagliga göromål samt minst en promenad utomhus varje dag. Du får med dig ett detaljerat träningsprogram som du kan börja med ett par dagar efter utskrivningen. Vid utskrivning kommer sjukgymnasten att utforma en plan för återuppbyggande träning, som skickas till ditt landsting eller vårdcentral. Du kallas till sjukgymnastik efter 6-12 veckor beroende på din operationstyp.

Hur länge ska jag vara sjukskriven?
Det beror på vilket typ av arbete du har. Har du ett kontorsjobb, som är fysiskt lätt och du själv kan planera arbetstid och innehåll, kan det räcka med 2 månaders sjukskrivning innan du kan börja jobba deltid. Har du ett jobb som är fysiskt tungt måste du träna upp musklerna mer innan du kan börja jobba deltid.

Eftervård

Vi på Art Clinic ser dig som patient i ett helhetsperspektiv och för att uppnå bästa möjliga resultat är det viktigt med ett samspel mellan kirurg, sköterskor och patient. Därför är det också viktigt att du följer våra instruktioner för att uppnå önskat resultat. Försök att känna efter vad som känns behagligt och vad sårsmärtorna i ryggen tillåter.

 • För att du ska läka ordentligt är det viktigt att du håller ryggen rak när du rör dig
 • Undvik plötsliga rörelser, kraftiga böjningar och vridrörelser i ryggen samt tunga lyft
 • Däremot är det viktigt att du är uppe och rör på dig, är ute och går och är igång så mycket som möjligt. Det stimulerar både ryggmusklerna och sårläkningen

De första tre månaderna (individuell anpassning):

 • Om du får med dig en korsett ska du ha den på dig hela tiden under den första månaden, därefter endast dagtid de följande 2-3 månaderna
 • Minst en promenad utomhus dagligen
 • Du får sitta på en vanlig stol med rak rygg max 1 timme i taget. Använd gärna kilkudde
 • Du får åka bil i framsätet så snart du känner att du orkar. Fäll ner ryggstödet helt under den första tiden och räta gradvis upp det till normal position
 • Efter en steloperation av rygg kan du sitta normalt i sätet efter ca 6 veckor och du får då även börja köra bil själv. Efter en icke instrumentell steloperation (utan skruvar och stag) får du börja köra bil efter 3 månader
 • Du får cykla när du känner att du har tillräcklig balans, dock tidigast efter 3 månader. Använd damcykel så vrider du ryggen mindre när du stiger på cykeln. Ha styret högt så att du sitter så rak som möjligt. Använd inte racercykel
 • Undvik att böja och vrida ryggen de första 6-12 veckorna efter operationen (beroende på vilken slags operation du genomgått)
 • Du får bära upp till 5 kg de första 6-12 veckorna efter steloperationen (beroende på vilken slags operation du genomgått). Detta motsvarar en påse med matvaror när du handlar. Bär vikten fördelat på bägge händerna eller intill kroppen
 • Börja med sjukgymnastik efter 6-12 veckor beroende på vilken operation du har genomgått

Kompletterande information

 • Undvik simhall och karbad tills såret har läkt, vilket oftast tar 4-6 veckor
 • Sex och samliv: när det inte gör alltför ont i ryggen, oftast efter ca 3 veckor
 • Direkt sol på ärret bör undvikas under första året. Du kan sätta ett plåster över ärret

Efter ca 6 månader (om du har läkt efter steloperationen) sker en gradvis övergång till ett normalt liv med arbete, motion och fritidsaktiviteter utan begränsningar.

Vi hoppas att du snart kryar på dig!

Varmt välkommen att kontakta kliniken om du har fler frågor rörande steloperation av rygg eller något annat som vi kan hjälpa dig med.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Kundomdömen

Som patient på Art Clinic blir du professionellt omhändertagen på ett personligt sätt. Här kan du läsa mer om vad våra tidigare patienter har att säga om oss!

Jeanette Svensson

Steloperation

”Har nu varit på mitt återbesök hos Art Clinic efter att ha genomgått en steloperation av 3 kotor i ländryggen. Operationen och läkningen efter har gått fantastiskt bra och min läkare är den bästa jag träffat någonsin…är så lycklig över att ha fått den här möjligheten till ett bättre och smärtfritt liv…Tack”

Minerva Särkelä, 28 år

Steloperation

”Flera års tid med mycket smärta/plåga i ländryggen. Ingen som ville operera mig. Flera års sjukskrivning då jag inte klarade av att jobba. Mest hemma bara. Sen väntade jag länge på operationstid på sjukhuset där de inte hade några tider, som tur var skickades min remiss till slut till Art Clinic Göteborg. Och det var jag tacksam över eftersom det var det jag önskade mig!

Tack vare Art Clinic och en härlig kirurg som sa att han kunde hjälpa och steloperera mig, kom glädje tårar! Den 9/3-15 blev jag stelopererad. Tack härliga, snälla, omtänksamma personalen på kliniken. Tack vare operationen så har jag kunnat börja arbeta och fått tillbaka mitt liv.

Nyheter

SKÖNHETSFÄLLAN SÄSONG 2

2016-04-04

Vill du medverka i nästa säsong av Skönhetsfällan på TV3? Antagningsprocessen är i full gång…

ART CLINIC ISO CERTIFIERADE ENLIGT 9001:2015

2016-04-01

Art Clinic är Sveriges första privata estetiska klinik som certifierats enligt ISO 9001:2015….

Art Clinic medverkar i Skönhetsfällan i TV3

2016-01-22

Art Clinic kommer att medverka i den svenska versionen av Skönhetsfällan som kommer att sändas i TV3 i vår…

Redo för nästa steg?

Fyll i ett sökord och tryck på Enter