Hallux valgus

Vi på Art Clinic erbjuder dig trygghet, kvalitet och omsorg i alla led. Med dig och dina behov som utgångspunkt skräddarsyr vi vårdprogram och erbjuder dig kunskap och erfarenhet genom våra specialister och vår sjukvårdspersonal.

Hallux Valgus är ett tillstånd i foten där stortån vinklas in, och ibland över, de andra tårna. Med tiden kan även en knöl bildas på utsidan av stortån och där ge upphov till skav. Grundproblemet är en försvagning i framfotens ligamentapparat som gör att foten blir bredare. Orsaken är okänd och grundproblemet kan ej förebyggas, däremot kan symptomen behandlas och lindras.

Diagnos
Diagnosen Hallux Valgus ställs vid undersökning hos din läkare. Typiska symtom är en sned stortå samt ömmande knöl på insidan av foten. En vanlig röntgen av skelettdelarna i foten ingår också i utredningen.

Behandling
Den viktigaste behandlingen är breda skor som rymmer den breddökade foten. Det ingår även att prova inlägg, då detta kan kompensera för det svaga fotvalvet och göra att foten ryms bättre i skon. Om detta ej räcker kan det bli aktuellt med operation.

Det finns många olika metoder vid operation av Hallux Valgus, men i princip samtliga innefattar att man sågar av benet i stortån och gör en omvinkling. Ibland krävs ett stift eller en skruv för att hålla benet på plats. Operationen utförs i ryggbedövning eller sk. IVRA, där enbart foten bedövas.

Efter operation för Hallux Valgus
Ett förband som hindrar blödning läggs. Stortån tejpas i rätt vinkel och ofta läggs en gipsskena. Normalt sätt tillåts belastning på hälen direkt efter operationen. Full belastning är möjlig först efter ca sex veckor, beroende på operationsmetoden. Sitter det ett stift i benet, skall detta normalt sett tas bort på mottagningen efter några veckor.

Smärtlindring
Då operationsmetoden innefattar en avsågning av benet i stortån, är det förknippad med viss smärta efter operationen. I tillägg till Panodil/Alvedon behövs ofta någon starkare smärtstillande tablett första tiden. Detta får du utskrivet av din opererande läkare på Art Clinic.

Plåster/ förband
Behåll det inre förbandet och gipsen fram till återbesöket. Skulle du på något sätt känna av infektion i såret eller det känns som om förbandet sitter för hårt ska detta kontrolleras av din läkare. Om förbandet blir vått eller blöder igenom ska det bytas hos oss eller på din vårdcentral. Genomblödda förband ökar infektionsrisken.

Dusch/ bad
Du får duscha om du kan göra det utan att förbandet/gipset blir vått. En plastpåse med ett gummiband kan vara ett bra skydd för bandaget.

Risker/ komplikationer
Infektion kan förekomma efter alla operationer, men är sällsynt. Typiska tecken på infektion är rodnad, svullnad och värmekänsla omkring operationsstället, och ev. feber.

Avlägsnande av stygn
Sker efter 2-3 veckor hos oss på Art Clinic.

Resultat efter operation av Hallux Valgus
Normalt sett får man en rakare stortå. Man blir även av med sin ömmande knöl samt får en smalare framfot.

Att börja arbeta igen
I normala fall kan du återuppta arbetet efter 3-6 veckor, beroende på syssla. Har du ett tungt arbete med mycket gående tar det ofta längre tid. Du ska inte belasta foten fullt de första 6 veckorna.

Undrar du över något angående Hallux Valgus eller något annat som vi kan hjälpa dig med hos oss på Art Clinic är du alltid välkommen att ringa till oss.

Varmt välkommen!

Nyheter