Dr. Anders Liss CV

anders-liss1Anders Liss, M.D., Ph.D.
Specialist i plastikkirurgi och handkirurgi
E-mail: info@artclinic.com










Utbildningar

1995 Medicinsk Doktorsexamen
1998 Specialistkompetens i plastikkirurgi
1997 Specialistkompetens i handkirurgi
1990 Läkarlegitimation
1988 Läkarexamen

Anställningar

2008-Ansvarig läkare Art Clinic Uppsala
1999 -08 Överläkare, Plastikkirurgi, Akademiska Sjukhuset/ Uppsala
1997 -99 Biträdande överläkare, Plastikkirurgi, Karolinska sjukhuset, Stockholm
1997 Avdelningsläkare, Plastikkirurgi, MAS, Malmö
1992 ST-utbildning vid Plastik och Handkirurgiska kliniken, Uppsala
1990 -92 Doktorandtjänst, Institutionen för Anatomi, Uppsala Universitet
1988 -90 AT-läkare, Falun
1988 Vik avdelningsläkare, Kirurgkliniken, Västerås
1987 Vik underläkare, Medicinkliniken, Mora
1986 Vik underläkare, Röntgenkliniken, Bollnäs

Föreningar

Svensk Plastikkirurgisk Förening
Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi

Nyheter