Åderbråck (varicer) – symptom & behandling

Behandling av åderbråck i Uppsala, Halmstad, Varberg & GöteborgÅderbråck och kärlspindlar är åkommor i blodkärlen. Sjukdomen är vanligast hos kvinnor men åderbråck drabbar även män.

Vener är blodkärl som leder blod tillbaka till hjärtat. Venerna finns ytligt (i underhudsfettet) och även djupare (i muskulaturen). Mellan dessa vener finns förbindelser s.k. perforanter.

Den ytliga venen på benets insida, s.k. vena.saphena magna, som löper från den inre fotknölen till ljumsken är vanligtvis involverad i åderbråckssjukdom. Ett fåtal av patienterna med åderbråck har bekymmer i den ytliga venen på benets baksida (vena.saphena parva).

Symptom vid åderbråck

Symtomen vid åderbråck utgörs vanligen av svullnad, tyngdkänsla och krampartad smärta. En del åderbråck är huvudsakligen kosmetiskt störande. Åderbråck försvinner inte av sig själva. Ibland kan man få en ofarlig ytlig blodpropp i de slingriga blodkärlen.

Det är inte farligt att ha åderbråck. Har man besvär försvinner de oftast helt och hållet efter en operation. Det mest effektiva och välbeprövade sättet att behandla ytliga kärl på benen är att injicera kärlen med ett medel som får kärlen att skrumpna, s.k. sklerosering.

Orsak till åderbråck

Orsaken till åderbråck är okänd. Klaffarna på kärlets insida håller inte tätt, vilket medför att blodet inte kan transporteras bort med successiv vidgning av ådrorna som följd. Ett åderbråck syns mest när man står upp och ser ut som en slingrig, säckformig, blåaktig sträng.

En del kvinnor får åderbråck under sin graviditet. En del men inte alla av dessa åderbråck kan återgå till det normala efter förlossningen. Ärftlighet, samt stillasittande eller stående arbete under en längre tid är av betydelse. Åderbråck kan också uppstå i samband med blodpropp.

Behandling av åderbråck

Åderbråckskärl bidrar inte på något väsentligt sätt till benets blodcirkulation. Det finns alltid en stor mängd reservkärl i det ytliga systemet. Upp till 80 % av all återtransportering av blod från benet sker via de djupare, inre venerna. De djupa venerna påverkas inte vid operation av åderbråck.

Om man tidigare opererats i ljumsken och återfallet sträcker sig till denna nivå kommer sannolikt en förnyad operation i ljumsken att bli nödvändig. Även om resultatet av kirurgin i ljumsken inte är synligt utåt avgör denna risk för framtida återfall av åderbråck. Om du tidigare åtgärdats på denna nivå bör opererande läkare vara kärlkirurg. Alla läkare vid Art Clinic som arbetar med åderbråck är kärlkirurger.

Före operationen av åderbråck

Operationerna sker vanligen i narkos, men mindre utbredning kan åtgärdas i lokalbedövning.

Åderbråckskärl bidrar inte på något väsentligt sätt till benets blodcirkulation. Det finns alltid en stor mängd reservkärl i det ytliga systemet. Upp till 80 % av all återtransportering av blod från benet sker via de djupare, inre venerna. De djupa venerna påverkas inte vid operation av åderbråck.

Operationen av åderbråck

Vid operation av huvudstammarna (vena.saphena magna och vena.saphena parva) förs en plasttråd in i kärlets ena ända, vilken tas ut i den andra ändan. Kärlet dras ut med hjälp av plasttråden. Borttagande av mindre åderbråck utanför huvudstammarna sker mellan minimala småsnitt (ca 3–8mm). Avknytning av förbindelsegrenar (perforanter) kan kräva aningen större snitt.

På Art Clinic utför vi även åderbråcksoperationer med RF-behandling, som är en ny behandlingsmetod som skapar möjligheten att genomföra hela operationen i lokalbedövning. Genom ett ultraljud kan din kirurg scanna av och fastställa hur just din situation ser ut och om du är en lämplig kandidat för denna teknik. Läs mer om RF-behandling av åderbråck (varicer) under rubriken “RF-behandling Åderbråck” uppe till vänster.

Potentiella komplikationer vid en åderbrocksoperation

Åderbråck innehåller blod och det är i princip omöjligt att undvika att en viss mängd blod blir kvar i underhudsfettet. Detta syns som vanliga blåmärken och försvinner utan kvarstående besvär. Sårinfektioner uppträder sällan vid åderbråckskirurgi. I anslutning till huvudstammarna går nerver som inom ett begränsat område står för hudens känsel. Dessa nerver kan bli påverkade vid operation av åderbråck.

Efter operationen av åderbråck

De första två dagarna efter en operation av åderbråck är det av värde att du håller benet högt när du sitter ned, exempelvis lägger upp benet på en stol. Efter några dagar kan du börja rör dig i den omfattning som du orkar och kan.

Stygnen tas bort efter ca en vecka och till dess skall benet vara lindat dygnet runt. Efter det att stygnen är tagna räcker det att enbart underbenet är lindat dagtid. Lindan skall du använda så länge benet har svullnadstendens. Denna tid varierar mellan olika individer. Ibland räcker det att ha lindan kvar ytterligare någon vecka, men mellan fyra och sex veckors lindning efter en operation är inte onormalt.

Tiden för sjukskrivning varierar mellan en och två veckor efter operation av åderbråck.

Vanliga frågor rörande Åderbråck och Åderbråcksoperationer

Stämmer det att det är mest kvinnor som får Åderbråck?
Både män och kvinnor kan få åderbråck men det stämmer att det är något vanligare bland kvinnor.

Finns det faktorer som ökar risken att jag får Åderbråck?
Riskfaktorer för att drabbas av åderbråck är fetma, graviditeter, rökning, ålder och avsaknad av fysisk aktivitet. Men även om graviditet är en riskfaktor för att utveckla åderbråck är det inte ovanligt att åderbråcken, åtminstone delvis, går tillbaka en tid efter födsel

Är åderbråck ärftligt?
Ja, åderbråck och kärlspindlar kan vara ärftliga. Många patienter med åderbråck har nära släktingar och familjemedlemmar som också har åderbråck.

Finns det saker jag kan göra för att undvika att drabbas av Åderbråck?
Då studier angående detta inte har utförts särskilt ofta är det svårt att svara på rent vetenskapligt men det finns vissa saker, som gynnar ditt välmående i flera aspekter, som att hålla en aktiv livsstil och avstå från rökning. De kan även vara betydelsefullt att använda sig av stödstrumpor.

Hur blir resultatet efter en åderbråcksoperation? Kan de komma tillbaka?
De flesta patienterna blir mycket nöjda, både vad gäller utseende och ev. tidigare besvär. Hudsnitten vid operationen är mycket små och kan många gånger vid behov gömmas i naturliga veck.

Största risken för återfall är om grundorsaken till de synliga åderbråcken eller kärlspindlarna, inte identifierats. Detta görs lämpligast med ultraljudsundersökning. Förr i tiden utförde man sällan den här typen av undersökning innan en åderbråcksoperation vilket har resulterat i en del återfall. Dock, även om åderbråcken identifieras med ultraljud och de tas bort med lämplig metod finns en liten risk med återfall.

Vad skall jag tänka på efter min åderbråcksoperation?
Se till att bära en stödstrumpa den första veckan. Promenader är bra men all övrig fysisk träning bör uteslutas de två första veckorna. Undvik sol på ditt nyopererade ärr. Dels för att det kan bli missfärgat och dels för att området är känsligt och saknar skyddande pigmentering. Tejpa över ditt ärr de första månaderna efter operationen för att skydda området mot UV strålar. Undvik även bad de första veckorna efter operationen.

Om du har frågor rörande varicer, åderbråck eller något annat som vi kan hjälpa dig med på Art Clinic så är du alltid varmt välkommen att ringa oss på kliniken!

Nyheter